אדנית שמש לעולם (חמניה)

120

אדנית ממותגת
עם המיתוג
“ואז אני אהיה כמו שמש לעולם”
האדנית שתולה עם 3 חמניות מיני
מתנה מושלמת למרפסת או לכניסה לבית