איישה

23.00

ניצנית-צמח רב שנתי שמתאים לתוך הבית וגם לבחוץ
בתוך קאוור יוטה עם שיפוט וכרטיס מיתוג “מלכה קחי נפל לך הכתר”
מתנה מחממת את הלב לכל אישה!