ביגוניה פורחת עד עציץ 12

10

רב שנתי . הצללה מלאה או חלקית

הטיפ של מורדי