בן עוזרר הודי 10 ליטר

75

רב שנתי . שמש מלאה או הצללה חלקית . גובה עד כ 1 מטר