ברכיקומה

12

עציץ 12
פריחה סגולה מהממת

הטיפ של מורדי