גולש קיסוס מסיליקון

25

גולש קיסוס מסיליקון
90 ס”מ
איכותי מאוד