גזניה ע 12 ס”מ

10

רב שנתי לשמש מלאה

הטיפ של מורדי