גמד גינה אדום

42

גמד באורך 38 ש”ח

הטיפ של מורדי