גפרביק 70

80.00

חומר הדברה לטיפול בקימחון בעצי פרי