דוקרן גינה ותליה סולארי- דיסק

48

דוקרן גינה ותליה סולארי- דיסק
עד 8 שעות תאורה ללא חשמל (לאחר טעינה של יום שלם בשמש מלאה)

נדלק עם רדת החשיכה