דיאנלה מגוונת 10 ליטר

75.00

רב שנתי . שמש מלא עד צל מלא