דיאנלה מגוונת 10 ליטר

70

רב שנתי . שמש מלא עד צל מלא

הטיפ של מורדי