דיכונדרה אפורה ע 12 ס”מ

12

רב שנתי משתרע נקרא גם דשא יפני מתאים לשמש מלא או הצללה חלקית משתלב יפה בין אבני מדרך או כצמח נשפך העציץ