דיפנבכיה עציץ 24

120

צמח בית . רב שנתי

הטיפ של מורדי