דקל חמנדוראה אלגנס

156

רב שנתי צל או בית מואר

10 ליטר