דקל חמנדוראה אלגנס קמור 24

124.00

רב שנתי צל או בית מואר