דרדסבא

290

דרדסבא לקישוט בגינה (לשים במקום מוצל ללא שמש)

גובה