דרדס בר-מוח

230.00

דרדס בר-מוח לקישוט בגינה (לשים במקום מוצל ללא שמש)

גובה

הטיפ של מורדי