ווזה דקו דאבל עגולה

140

ווזה דקו דאבל עגולה לבנה מחרס