ורבנה

12

הורבנה מתאימה לשמש

היא צמח רב שנתי

עציץ 12

  • תנאי אור: שמש

  • זמני פריחה: רב שנתי

הטיפ של מורדי