זוטה לבנה

8

רב שנתי

שמש

עציץ 12

הטיפ של מורדי