חמניה זוחלת

10

עציץ 12 ס”מ

רב שנתי

שמש

הטיפ של מורדי