טגטס

10.00

עונתי קיץ, שמש או חצי שמש, השקייה סדירה