כוס ‘GOOD MORNING’

28

כוס זכוכית גדולה
עם המיתוג
‘GOOD MORNING’