כלי מתכת עגול

70.00

כלי מתכת עגול שהחלק התחתון שלו סגור ומאפשר שתילה של צמחים קטנים
בגלריה שמנו דוגמא לשתילה של שעוונית זוחלת.
מגיע עם מתלה חבל