מזכרת אגס

16

המזכרת כוללת:

פטוניה- צמח עונתי לשמש
קאבר נייר חום
מיתוג לבחירה מהמגוון הקיים במשתלה