מילנבקיה

12

רב שנתי לצל או חצי צל
מטפס נכרך/ נשען
ירוק עד
מומלץ לגזום מידי פעם לרסן את הצמח
צריכת מים בינונית
קצב צימוח מהיר
עציץ 12