מיתוג ‘הדואג לימים’ 2

4.00

מיתוג 8*8

הדואג לימים זורע חיטים
הדואג לשנים נוטע עצים
הדואג לדורות מחנך אנשים
-יאנוש קוצאק-
מגיע על מקל או מהודק עם אטב לבחירה