מיתוג ‘קחו אותי הביתה!’

4

חבק שמתלבש על קאבר יוטה או קאבר נייר חום
עם המיתוג
‘קחו אותי הבית! אני מכין תה מושלם’
מתאים לתבלינים