מסיקנטוס זברה

28

גודל 4 ליטר

רב שנתי

שמש

 

הטיפ של מורדי