מעדרון משולב – ידית עץ

20

מעדרון משולב – ידית עץ