מפל לדים

105

מפל לדים סולארי
10 חוטי לד
200 לדים
2 מטר אורך ( 5 ברוטו)
אור לבן חם צהוב
עד 8 שעות תאורה ללא חשמל (לאחר טעינה של יום שלם בשמש מלאה)

נדלק עם רדת החשיכה