מקסגארד 1 ק”ג

62

חומר דישון והדברה למדשאה

הטיפ של מורדי