מתנה אורטל

200

גוזמניה בכלי גלזורה מקומט על רגלים בשילוב מיתוג
אור גדול מאיר הכל