מתנה אורצו

220.00

קאלה שחורה מדהימה

בכלי גלזורה ‘מקומט’ על רגלים

עם מיתוג: “אור גדול מאיר הכל’

הטיפ של מורדי