מתנה אור-חן

190

סנסיווריה (דלי 4 ליטר) בכלי גלזורה ‘מקומט’ על רגלים
עם מיתוג ‘אור גדול מאיר הכל’

המלאי אזל