מתנה ארי

140.00

ספטיפיליום שתוך בכלי גלזורה אדום
עם המיתוג:
ושמחת בחייך!
מתנה מקורית לחג