מתנה אשלי

155.00

הצמח עם העלים הכי מיוחדים “קלתאה” שמתאים לבית\לצל
שתול בכלי פיזה מקרמיקה
במיתוג האופטימי
“יהיה בסדר” 🙂