מתנה בראל

260.00

אנטוריום שתול בכלי קרמיקה לבן עם תחתית
עם המיתוג:
“במקום שיש אהבה יש הכך”