מתנה ברי

175.00

זית נסי שתול בכלי צמיד אפור עם מיתוג
‘שנת בריאות’