מתנה ברי

175

זית נסי שתול בכלי צמיד אפור עם מיתוג
‘שנת בריאות’