מתנה דיאנה

190

כלי קרמיקה עם תחתית
שתולה עם ספטיפיליום
צמח בית שצריך מקוםם מואר
עם המיתוג:

תודה
שנטעת בי בטחון
שהצמחת בי אמונה
שעזרת לי לצמוח

 

מתנה גדולה ומרגישה