מתנה זית

175.00

זית ננסי שתול בכלי גלזורה צמיג עם המיתוג  המרגש:
‘בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך’
נקה