מתנה חן

280

מתנה חן בנויה מ-2 מוצרים מדהימים
בכלי זכוכית העומד שתולות פפרמויה ושרך
ברינג למטה  שתלוים שני זנים של פילאה

הטיפ של מורדי