מתנה חרות

240.00

אנטוריום שתול בכלי גלזורה לבן ממותג
‘כל שנבקש לו יהי’