מתנה חרות

220

אנטוריום שתול בכלי גלזורה לבן ממותג
‘כל שנבקש לו יהי’

הטיפ של מורדי