מתנה חרות

225.00

אנטוריום שתול בכלי גלזורה לבן ממותג
‘כל שנבקש לו יהי’