מתנה יאיר

280

כלי גלים גדול- מגיע במגוון צבעים
שתול עם ספטיפיליום
עם המיתוג:
‘ושמחת בחייך!’
מתנה ענקית ומרשימה