מתנה יהלי

155.00

כלי פיזה מקרמיקה
שתול עם ספטיפיליום
עם המיתוג:
‘הכל דבש’