מתנה יניב

175

אנטוריום שתול בכלי עם מיתוג
‘כל שנבקש לו יהי’