מתנה יניב

175.00

אנטוריום שתול בכלי עם מיתוג
‘כל שנבקש לו יהי’