מתנה כינור

170

פיקוס כנרי בעציץ קש

הטיפ של מורדי