מתנה לילי

180

כלי קרמיקה עם תחתית
שתול עם ווריזאה
עם המיתוג:
‘שיפה ושונה תהא השנה’