מתנה מגל

150

כלי קרמיקה עם תחתית
שתול עם ביגוניה ורוד
עם המיתוג:
“אשרי האדם
המבין כי גם הניצן
המתקשה להיפתח
ראוי לפרוח”