מתנה מייקל

160.00

כלי פרצוף יושב מקרמיקה
שתול עם שרך
עם המיתוג
‘עוד תראה כמה טוב יהיה’