מתנה מימי

100

גובה הכלי הוא 12 ס”מ.
מתאים לצמחים בעציץ 12
הצמח הוא חרצית הגננים

מיתוג :
“אשת חיל מי ימצא”